Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Papier i włókniny opakowaniowe jako opakowania tac, koszy lub innych wyrobów do sterylizacji oraz okrycia/ obłożenia wykorzystywane w placówkach medycznych

Papiery opakowaniowe krepowane Sterisheet
I i II generacja

 
Papier opakowaniowy krepowany Sterisheet służy do użytku jako zewnętrzne i/lub wewnętrzne opakowanie małych i średnich, średnich i dużych tac i/lub pakietów, okrycie stołu lub wózka narzędziowego oraz do pakowania różnych innych wyrobów przeznaczonych do sterylizacji.
Wytwarzany jest w 100% z włókien celulozy lub z włókien celulozy wzmocnionych syntetycznym spoiwem.

Włókniny opakowaniowe Sterisheet
III generacja

 
Włókniny opakowaniowe Sterisheet służą do użytku jako zewnętrzne i/lub wewnętrzne opakowanie dużych tac i bardzo ciężkich pakietów (doskonałe do pakowania ciężkich tac i/lub pakietów ortopedycznych), okrycie stołu lub wózka narzędziowego, sterylne obłożenie operacyjne oraz do pakowania różnych innych wyrobów przeznaczonych do sterylizacji.
Wytwarzane są z mieszanki włókien celulozy i włókien syntetycznych wzmocnionych syntetycznym spoiwem.

Włókniny opakowaniowe Sterisheet Interleaved 
IV generacja

 
Włókniny opakowaniowe Sterisheet Interleaved to kombinacja włókniny opakowaniowej STERISHEET z syntetyczną (100% polipropylenu) trójwarstwową włókniną opakowaniową STERISHEET SMS, w celu zmniejszenia kosztów opakowania przy jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości na przedarcie i przebicie.
Wszystkie włókniny mogą być stosowane jako opakowanie wyrobów przeznaczonych do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu i formaldehydem.

Włókniny opakowaniowe Sterisheet SMS
V generacja

 
Włókniny opakowaniowe Sterisheet SMS służą do użytku jako zewnętrzne i/lub wewnętrzne opakowanie dla wyrobów przeznaczonych do sterylizacji nadtlenkiem wodoru (plazma).
Wytwarzane są w 100% z syntetycznych włókien polipropylenu.

Produkty powiązane