Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.amed.pl

 
Postanowienia ogólne
 

 1. Polityka prywatności określa zasady i zakres przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników korzystających ze strony internetowej www.amed.pl (zwany dalej: Serwisem).
 2. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem i modyfikowaniem danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  a. przetwarzane zgodnie z prawem;
  b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 
Administrator danych osobowych
 
Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest AMED Biuro Techniczno-Handlowe Andrzej Abramczyk z siedzibą z Raszynie przy ul. Słowikowskiego 39, 05-090 Raszyn, NIP: 113-001-75-31, tel. 22 715 71 86 do 89, fax 22 715 71 90, biuro@amed.pl (zwany dalej: Administratorem).
 
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez Użytkownika oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażająca się w potrzebie komunikacji z Użytkownikami Strony.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

 
Zakres, cel i okres przetwarzania danych osobowych
 

 1. Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym informacje oraz poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 2. Przedmiotem ochrony są dane osobowe, czyli wszelkie informacje osobowe i merytoryczne dotyczące zidentyfikowanych lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej: nazwa instytucji, imię, nazwisko, numer telefonu służbowego, adres mailowy służbowy oraz inne dane, jakie poda Użytkownik w toku wypełniania formularza kontaktowego i dalszego kontaktu w sprawie, z którą Użytkownik zwrócił się do Administratora. Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Ponadto Administrator może automatycznie zbierać dane techniczne dotyczące wizyty Użytkownika w serwisie (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której Użytkownik korzysta, typ systemu operacyjnego itp.). Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.
 4. Dane użytkownika przetwarzane są nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na skierowaną do Administratora przez Użytkownika wiadomość.

 
Wykorzystanie plików Cookies tzw. „ciasteczek”
 

 1. Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka), będące niewielkimi informacjami tekstowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki cookie wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz umożliwiają śledzenie na niej ruchu.
 2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookie nie pozwalają Administratorowi na poznanie tożsamości Użytkownika.
 3. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu, a także usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Administratora.
 4. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lub aplikacje służące do tego celu.

 
Prawa przysługujące Użytkownikowi
 
Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Linki zewnętrzne
 
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 
Media zewnętrzne
 

 1. Na stronie osadzone są filmy pochodzące z serwisu YouTube. Wyświetlając taki film, Użytkownik godzi się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube. Po włączeniu filmu z YouTube’a mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które Administrator nie ma wpływu.
 2. Administrator korzysta z YouTube’a w rozszerzonym trybie ochrony danych w celu atrakcyjnej prezentacji swojej oferty. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
 3. Korzystając z You Tube’a, użytkownik akceptuje warunki YouTube API Services, które są dostępne pod adresem: https://www.youtube.com/t/terms
 4. Serwis korzysta z funkcji mapy za pośrednictwem usługi Mapy Google firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. Umożliwia to wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio w Serwisie oraz wygodne korzystanie z funkcji mapy, co stanowi uzasadniony interes Administratora w rozumieniu podstawy prawnej art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Podczas wizyty na stronie internetowej Google mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które Administrator nie mam wpływu. Polityka prywatności gogle jest dostępna pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de

 
Przekazywanie danych osobowych
 
Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.
 
Prawa autorskie
 
© Treści zawarte w Serwisie są chronione przez prawa autorskie. Kopiowanie, pobieranie, rozpowszechnianie, dystrybucja i przechowywanie tych treści jest zabronione bez zgody Administratora, z wyjątkiem pamięci podręcznej (cache dla celów wyświetlania w przeglądarce internetowej). Wyjątkiem są treści wyraźnie przewidziane do pobierania. W tym przypadku prawo Użytkownika ogranicza się do wykorzystywania do celów osobistych. Wszelkie inne powielanie, publikowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie publiczne lub inne wykorzystanie wymaga zgody Administratora.
 
Zmiany w polityce prywatności
 
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce, na co może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu. O wszelkich zmianach będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.