Urządzenia i wyposażenie

System komputerowy sterylizatorni do nadzoru poprawności przebiegu procesu dekontaminacji i zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych szpitala, wytwarzanych w centralnej lub lokalnej sterylizatorni

Dane techniczne

Zarządzanie obiegiem wyrobów

 
System komputerowy sterylizatorni służy do nadzoru poprawności przebiegu procesu dekontaminacji i zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych szpitala wytwarzanych w centralnej lub lokalnej sterylizatorni. Wyrób sterylny może być „śledzony” od momentu przyjęcia do centralnej lub lokalnej sterylizatorni poprzez mycie, dezynfekcję, pakowanie, sterylizację do momentu wydania do odbiorcy.

System dobrany do indywidualnych potrzeb

 
System został stworzony do współpracy z różnymi rodzajami urządzeń np. zgrzewarki, sterylizatory oraz myjnie-dezynfektory. Konstrukcja modułowa systemu umożliwia łatwe dostosowanie jego parametrów do konkretnych potrzeb szpitala, określonych ilością urządzeń, ilością obsługiwanych oddziałów, liczbą zatrudnionych osób itd. System może być w każdej chwili rozbudowywany w miarę zmieniających się wymagań.
 
Wyrób sterylny może być „śledzony” od przyjęcia w strefie brudnej poprzez mycie i dezynfekcję w myjniach-dezynfektorach, strefę pakowania, sterylizację w sterylizatorach, punkt wydawania i w końcu aż do pacjenta i zabiegu, w którym zostały wykorzystane. Wyroby, które z jakiegoś powodu są podejrzewane o to, że są niesterylne, mogą być w łatwy i efektywny sposób zlokalizowane i wycofane z użycia.

Przechowywanie danych procesu dekontaminacji

 
System komputerowy może być podłączony do większości urządzeń do dekontaminacji, umożliwiając przechowywanie w formie elektronicznej danych przeprowadzonych procesów, dołączonych później do dokumentacji wytwarzania. Umożliwia także kontrolę stanu technicznego urządzeń poprzez bezpośrednie podłączenie ze sterownikami w czasie rzeczywistym. Dane procesów są zabezpieczone i przechowywane na twardych dyskach serwera oraz na serwerze NAS, który automatycznie wykonuje kopię zapasową.

Produkty powiązane