Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Wskaźniki biologiczne do walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji

Fiolkowe wskaźniki biologiczne Instant-Mini-Bio-Plus
Kontrola procesów sterylizacji w parze wodnej

 
Fiolkowy wskaźnik biologiczny Instant-Mini-Bio-Plus służy do walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej.

Zwolnienie wsadu od razu po procesie sterylizacji

Jest zbudowany tak jak fiolkowy wskaźnik biologiczny Mini-Bio-Plus, ale dodatkowo posiada chemiczny test typu 5 wg PN-EN ISO 11140-1, który umożliwia zwolnienie wsadu sterylizatora od razu po procesie sterylizacji, nie czekając na wynik końcowy inkubacji testu biologicznego (wskaźnik chemiczny typu 5 zgodnie z normą PN-EN ISO 11140-1 emuluje wskaźnik biologiczny).

Przyrząd testowy procesu Bio-Compact-PCD
Dostępne w dwóch wersjach (121°C i 134°C) z różnymi populacjami
Przyrząd testowy procesu Bio-Compact-PCD

Fiolkowy wskaźnik biologiczny Instant-Mini-Bio-Plus może być stosowany poprzez umieszczenie go wewnątrz pakietu kontrolnego lub w specjalnie zaprojektowanym przyrządzie testowym procesu Bio-Compact-PCD. Przyrząd testowy procesu został skonstruowany w taki sposób aby symulować wsady porowate i narzędzi litych oraz wsady narzędzi rurowych.

Fiolkowe wskaźniki biologiczne Mini-Bio-Plus z kontrolą aktywacji pożywki
Wizualne rozróżnienie aktywnych i nieaktywnych wskaźników biologicznych

 
Fiolkowy wskaźnik biologiczny do kontroli aktywacji służy do walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej. Zmiana koloru z przezroczystego na fioletowy następuje po aktywacji pożywki w celu wizualnego rozróżnienia aktywowanych i nieaktywowanych wskaźników biologicznych.
 

Przyrząd testowy procesu Bio-Compact-PCD
Zgniatarka umożliwia bezpieczną aktywację wskaźnika
Wynik po 24h

 
Zbudowany jest z zaszczepionego nośnika, szklanej ampułki z pożywką G. stearothermopilus i wskaźnika ph umieszczonego w zamkniętej fiolce z tworzywa sztucznego o bardzo małej objętości. Dzięki swojej budowie wskaźniki są inkubowane od razu po procesie sterylizacji w inkubatorach firmy GKE lub inkubatorach innych producentów, bez potrzeby przekazywania ich do laboratorium. Wynik ostateczny uzyskuje się w ciągu 24 godzin.

Przyrząd testowy procesu Bio-Compact-PCD

 
Fiolkowy wskaźnik biologiczny Mini-Bio-Plus z kontrolą aktywacji może być stosowany poprzez umieszczenie go wewnątrz pakietu kontrolnego lub w specjalnie zaprojektowanym przyrządzie testowym procesu Bio-Compact-PCD. Przyrząd testowy procesu został skonstruowany w taki sposób aby symulować wsady porowate i narzędzi litych oraz wsady narzędzi rurowych.

Fiolkowe wskaźniki biologiczne Mini-Bio-Plus
Kontrola wszystkich procesów sterylizacji

 
Fiolkowe wskaźniki biologiczne Mini-Bio-Plus są przeznaczone do walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej, formaldehydzie, nadtlenku wodoru (plazma) lub tlenku etylenu w zależności od rodzaju spor bakteryjnych.
Dzięki swojej budowie wskaźniki są inkubowane od razu po procesie sterylizacji w inkubatorach firmy GKE lub inkubatorach innych producentów, bez potrzeby przekazywania ich do laboratorium.

W przypadku wskaźników Mini-Bio-Plus do kontroli procesów sterylizacji parą wodną, formaldehydem lub nadtlenkiem wodoru, wynik ostateczny uzyskuje się w ciągu 24 godzin, a w tlenku etylenu w ciągu 48 godzin inkubacji.

Przyrząd testowy procesu Bio-Compact-PCD
Wskaźniki biologiczne Mini-Bio-Plus do tlenku etylenu
Przyrząd testowy procesu Bio-Compact-PCD

 
Fiolkowy wskaźnik biologiczny Mini-Bio-Plus może być stosowany poprzez umieszczenie go wewnątrz pakietu kontrolnego lub w specjalnie zaprojektowanym przyrządzie testowym procesu Compact-Bio-C-PCD. Przyrząd testowy procesu został skonstruowany w taki sposób aby symulować wsady porowate i narzędzi litych oraz wsady narzędzi rurowych.

Ampułkowe wskaźniki biologiczne
Kontrola procesów sterylizacji płynów

 
Ampułkowe wskaźniki biologiczne są używane do kontroli procesów sterylizacji ciekłych wyrobów, takich jak płyny infuzyjne, pożywki lub odpady, w laboratoriach i szpitalach.
Mogą być używane w procesach sterylizacji termicznej, takich jak sterylizacja w parze wodnej, sterylizacja cieczy, mikrofale lub ich kombinacje, od 110 do 134°C, i odpowiednich czasach, z wyjątkiem sterylizacji suchym gorącym powietrzem.
Wartość FBIO wskaźnika biologicznego powinna być dopasowana do Wartości F0 procesu sterylizacji.
Po procesie sterylizacji ampułki można inkubować w inkubatorze firmy GKE lub inkubatorach innych producentów.

Inkubator GKE
Ampułkowe wskaźniki biologiczne 0,25 ml
Pożywki dla wskaźników biologicznych
Inkubacja sporów bakterii do oceny ich wzrostu

 
Pożywki dla wskaźników biologicznych służą do inkubacji sporów G. Stearothermophilus i B. Atrophaeus w celu łatwego monitorowania ich wzrostu.
Podczas wzrostu bakterii wartość pH pożywki zmienia kolor pozwalając na szybszą ocenę wskaźników biologicznych.
Fiolka z pożywka ma zoptymalizowane wymiary i objętość, dostosowane do wszystkich wskaźników biologicznych z nośnikiem paskowym (6 x 38 mm).

Do kontroli procesów sterylizacji w tlenku etylenu i suchym gorącym powietrzem
Do kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej i nadtlenku wodoru
Wskaźniki biologiczne w zawiesinie
Walidacja procesów sterylizacji

 
Wskaźnik biologiczny w zawiesinie jest używany gdy inne wskaźniki nie mogą być umieszczone, w wąskich szczelinach, zaworach narzędzi lub jeśli wartość FBIO jest wymagana, a nie jest dostępna w postaci innych wskaźników. Przykładem jest walidacja narzędzi rurowych.
 
Spory zawarte są w zawiesinie z 40% etanolem/ wodą, w małych szklanych butelkach z gumowym korkiem. Dostępne są ze sporami G. Stearothermophilus i B. Atrophaeus o różnych populacjach.

Produkty powiązane