Materiały eksploatacyjne i akcesoria

System kontroli wsadu do rutynowej kontroli każdego wsadu podczas procesu sterylizacji w celu kontroli wszystkich parametrów krytycznych procesu oraz wykrycia ewentualnych przecieków powietrza i obecności gazów nie ulegających skraplaniu w parze wodnej

Dane techniczne

Rutynowa kontrola każdego wsadu

System kontroli wsadu jest stosowany do rutynowej kontroli każdego wsadu podczas procesu sterylizacji w celu kontroli wszystkich parametrów krytycznych procesu oraz wykrycia ewentualnych przecieków powietrza i obecności gazów nie ulegających skraplaniu w parze wodnej.
Kontrola całego wsadu jednym przyrządem testowym (bez względu na wielkość komory sterylizatora) zwalnia użytkownika od umieszczania w każdym pakiecie wskaźnika chemicznego (nie jest konieczna kontrola każdego pakietu) lub w pakietach reprezentatywnych (kontrolnych) dla danego wsadu.

Dostępne są systemy kontroli wsadu do kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej, tlenku etylenu, formaldehydzie, nadtlenku wodoru (plaźmie).

System kontroli wsadu w parze wodnej
System kontroli wsadu w tlenku etylenu
System kontroli wsadu

System kontroli wsadu składa się z przyrządu testowego procesu PCD oraz umieszczonego wewnątrz zintegrowanego wskaźnika chemicznego zgodnego z normą PN-EN ISO 11140-1.

Przebarwienie pól wskaźnika następuje po osiągnięciu wszystkich parametrów krytycznych sterylizacji. Informacja o prawidłowości cyklu sterylizacji jest dostępna zaraz po jego zakończeniu.

Dostępne modele

System kontroli wsadu w parze wodnej
211-263
 • System do rutynowej kontroli sterylizacji w parze wodnej wsadów narzędzi rurowych, litych i pakietów porowatych
 • Przyrząd testowy spełnia wymagania wsadu wgłębionego wg PN-EN 867-5
 • Opakowanie: 1 przyrząd testowy Compact-PCD kolor pomarańczowy, 100 szt. testów paskowych
Pakiet uzupełniający
211-252
 • Testy paskowe do rutynowej kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej
 • Opakowanie: 250 szt. testów paskowych, 1 zestaw uszczelnień
211-255
 • Opakowanie: 500 szt. testów paskowych, 1 zestaw uszczelnień

 

Przyrząd testowy procesu Compact-PCD czerwony
200-029
 • System do rutynowej kontroli sterylizacji w parze wodnej wsadów złożonych narzędzi rurowych, litych i pakietów porowatych
 • Przyrząd testowy o wyższych wymaganiach penetracji niż wsad wgłębiony wg PN-EN 867-5
 • Opakowanie: 1 przyrząd testowy Compact-PCD kolor czerwony

 

Przyrząd testowy procesu Compact-PCD brązowy
200-030
 • System do rutynowej kontroli sterylizacji w parze wodnej wsadów bardzo złożonych narzędzi rurowych, litych i porowatych
 • Przyrząd testowy o bardzo wysokich wymaganiach penetracji niż wsad wgłębiony wg PN-EN 867-5
 • Opakowanie: 1 przyrząd testowy Compact-PCD kolor brązowy

 

System kontroli wsadu w parze wodnej dla wsadów specyficznych
211-291
 • System do rutynowej kontroli sterylizacji w parze wodnej wsadów z narzędziami dla okulistyki
 • Opakowanie: 1 przyrząd testowy Compact-PCD kolor biały, 100 szt. testów paskowych

 

System kontroli wsadu w parze wodnej dla wsadów specyficznych
211-271
 • System do rutynowej kontroli sterylizacji w parze wodnej wsadów z narzędziami dla tatuażu
 • Opakowanie: 1 przyrząd testowy Compact-PCD kolor czarny, 100 szt. testów paskowych

 

System kontroli wsadu w tlenku etylenu
200-028
 • System do rutynowej kontroli sterylizacji w tlenku etylenu wsadów narzędzi rurowych i litych nie odpornych na wysokie temperatury
 • Opakowanie: 1 przyrząd testowy Helix-PCD wg normy PN-EN 1422
Pakiet uzupełniający
212-202
 • Testy paskowe do rutynowej kontroli wsadu w tlenku etylenu
 • Opakowanie: 250 szt. testów paskowych, 1 zestaw uszczelnień

 

Produkty powiązane