Urządzenia i wyposażenie

Stacje uzdatniania wody do produkcji wody oczyszczonej metodą odwróconej osmozy.

Dane techniczne

Odwrócona osmoza

Stacja uzdatniania wody (SUW) służy do produkcji wody oczyszczonej metodą odwróconej osmozy. Woda oczyszczona metodą odwróconej osmozy pozbawiona jest większości zanieczyszczeń chemicznych rozpuszczonych w wodzie pitnej.

Stacja uzdatniania wody może być stosowana przy produkcji wody oczyszczonej na potrzeby szpitali (centralne sterylizatornie, laboratoria, apteki), zakładów farmaceutycznych, przemysłu spożywczego i innych. Woda oczyszczona tą metodą może być stosowana do mycia i płukania narzędzi chirurgicznych, wytwarzania czystej pary wodnej do sterylizatorów parowych.

Budowa SUW

Stacja uzdatniania wody zwykle składa się z filtrów świecowych/kolumnowych, mechanicznych i ze złożem węgla aktywnego oraz zmiękczacza do wstępnego uzdatniania wody, ozmozera i zbiornika magazynowego. Elementem filtrującym w osmozerze jest spiralna, syntetyczna (TF) membrana osmotyczna. Membrana zasilana jest wodą wstępnie uzdatnianą podawaną przez pompę wysokociśnieniową.

Praca stacji uzdatniania wody jest w pełni automatyczna. Woda przepływająca przez membranę osmozera jest oczyszczana z zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodzie. Woda oczyszczona kierowana jest do zbiornika magazynowego, natomiast pozostała część wody nazywana solanką kierowana jest do ścieku. Sterowanie stacji umożliwia pracę urządzenia w ruchu automatycznym 24 godziny na dobę bez potrzeby wyłączania.

Przykładowy zestaw SUW:

 • Filtr wstępny piaskowy kolumnowy z automatycznym płukaniem
 • Filtr węglowy kolumnowy z automatycznym płukaniem
 • Zmiękczacz wody dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i objętościowym sterowaniem częstością regeneracji
 • Filtr świecowy, zbiornik ciśnieniowy z gumową przeponą – ujęcie wody zmiękczonej do urządzeń
 • Osmozer
 • Zbiornik magazynowy wody oczyszczonej ze zdejmowalną pokrywą
 • Lampa bakteriobójcza ultrafioletowa
 • Zespół do automatycznego sterowania pracą lampy i dezynfekcji wody oczyszczonej
 • Zespół hydroforowy do rozprowadzania wody oczyszczonej do celów medycznych
 • Sygnalizacja pracy stacji uzdatniania wody

Opcjonalnie:

 • Dejonizator ze złożem mieszanym jednorazowego użytku do doczyszczania wody po odwróconej osmozie
 • Odżelaziacz
 • Elektrodejonizator do doczyszczania wody po odwróconej osmozie metodą elektrodejonizacji z automatyczną regeneracją modułu prądem elektrycznym
Firma AMED produkuje osmozery

Firma AMED, produkuje osmozery o różnej wydajności wody demineralizowanej zarówno jako urządzenia wolnostojące, do zawieszania na ścianie oraz w zabudowach szafkowych w stołach roboczych ze stali kwasoodpornej. Nasze stacje uzdatniania wody są eksploatowane m.in. w szpitalach od początku naszej działalności gospodarczej.

Firma AMED modernizuje SUW

Wykonujemy również modernizacje „starych” SUW, poprzez wymianę w osmozerach zużytych niektórych komponentów (np. membrany, obudowy membran, pompy, zawory) oraz całkowitą wymianę sterowania elektrycznego na sterowanie z użyciem sterowników PLC z kolorowym ekranem dotykowym (osmozery o dużej wydajności) lub sterowników elektronicznych z wyświetlaczem LED (osmozery o małej wydajności).

Produkty powiązane