Urządzenia i wyposażenie

Stacje uzdatniania wody do produkcji wody oczyszczonej metodą odwróconej osmozy.

Dane techniczne

Metoda odwróconej osmozy

 
Stacja uzdatniania wody służy do produkcji wody oczyszczonej metodą odwróconej osmozy. Woda oczyszczona metodą odwróconej osmozy pozbawiona jest większości zanieczyszczeń chemicznych rozpuszczonych w wodzie pitnej.
 
Stacja uzdatniania wody mogą być stosowane przy produkcji wody oczyszczonej na potrzeby szpitali (centralne sterylizatornie, laboratoria, apteki, dializy), zakładów farmaceutycznych, przemysłu spożywczego i innych. Woda oczyszczona tą metodą może być stosowana do płukania ostatecznego narzędzi chirurgicznych, wytwarzania czystej pary wodnej do sterylizatorów, sporządzania koncentratów dializacyjnych itp.

Automatyczna praca stacji uzdatniania wody

 
Stacja uzdatniania wody zwykle składa się z filtrów świecowych/kolumnowych i zmiękczacza do wstępnego uzdatniania wody, ozmozera i zbiornika magazynowego. Elementem filtrującym w osmozerze jest spiralna, syntetyczna (TF) membrana osmotyczna. Membrana zasilana jest wodą wstępnie uzdatnianą podawaną przez pompę wysokociśnieniową.
 
Praca stacji uzdatniania wody jest w pełni automatyczna. Woda przepływająca przez membranę osmozera jest oczyszczana z zanieczyszczeń (jony metali, minerały, gazy) rozpuszczonych w wodzie. Woda oczyszczona kierowana jest do zbiornika magazynowego, natomiast pozostała część wody nazywana solanką kierowana jest do ścieku. Sterowanie stacji umożliwia pracę urządzenia w ruchu automatycznym 24 godziny na dobę bez potrzeby wyłączania.
 
Wyposażenie fabryczne:

 • Filtr wstępny piaskowy kolumnowy z automatycznym płukaniem
 • Filtr węglowy kolumnowy z automatycznym płukaniem
 • Zmiękczacz wody dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i objętościowym sterowaniem częstością regeneracji
 • Filtr świecowy 20″, obudowa Big Blue, przyłącze 1″ – ujęcie wody zmiękczonej
 • Osmozer
 • Zbiornik magazynowy wody oczyszczonej ze zdejmowalną pokrywą
 • Lampa bakteriobójcza ultrafioletowa
 • Zespół do automatycznego sterowania pracą lampy i dezynfekcji wody oczyszczonej
 • Zespół hydroforowy do rozprowadzania wody oczyszczonej do celów medycznych
 • Sygnalizacja pracy stacji uzdatniania wody

Opcjonalnie:

 • Demineralizator
 • Odżelaziacz
 • Elektrodejonizator

Produkty powiązane