Stomatologia

Wskaźniki biologiczne do walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji

Fiolkowe wskaźniki biologiczne Instant-Mini-Bio-Plus
Kontrola procesów sterylizacji w parze wodnej

Fiolkowy wskaźnik biologiczny Instant-Mini-Bio-Plus służy do walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej.

Zwolnienie wsadu od razu po procesie sterylizacji

Jest zbudowany tak jak fiolkowy wskaźnik biologiczny Mini-Bio-Plus, ale dodatkowo posiada chemiczny test typu 5 wg PN-EN ISO 11140-1, który umożliwia zwolnienie wsadu sterylizatora od razu po procesie sterylizacji, nie czekając na wynik końcowy inkubacji testu biologicznego (wskaźnik chemiczny typu 5 zgodnie z normą PN-EN ISO 11140-1 emuluje wskaźnik biologiczny).

Przyrząd testowy procesu Bio-Compact-PCD
Dostępne w dwóch wersjach (121°C i 134°C) z różnymi populacjami
Przyrząd testowy procesu Bio-Compact-PCD

Fiolkowy wskaźnik biologiczny Instant-Mini-Bio-Plus może być stosowany poprzez umieszczenie go wewnątrz pakietu kontrolnego lub w specjalnie zaprojektowanym przyrządzie testowym procesu Bio-Compact-PCD. Przyrząd testowy procesu został skonstruowany w taki sposób aby symulować wsady porowate i narzędzi litych oraz wsady narzędzi rurowych.

Fiolkowe wskaźniki biologiczne Mini-Bio-Plus

Kontrola wszystkich procesów sterylizacji

Fiolkowe wskaźniki biologiczne Mini-Bio-Plus są przeznaczone do walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej, formaldehydzie, nadtlenku wodoru (plazma) lub tlenku etylenu w zależności od rodzaju spor bakteryjnych.
Dzięki swojej budowie wskaźniki są inkubowane od razu po procesie sterylizacji w inkubatorach firmy GKE lub inkubatorach innych producentów, bez potrzeby przekazywania ich do laboratorium.

W przypadku wskaźników Mini-Bio-Plus do kontroli procesów sterylizacji parą wodną, formaldehydem lub nadtlenkiem wodoru, wynik ostateczny uzyskuje się w ciągu 24 godzin, a w tlenku etylenu w ciągu 48 godzin inkubacji.

Przyrząd testowy procesu Bio-Compact-PCD
Wskaźniki biologiczne Mini-Bio-Plus do tlenku etylenu

Przyrząd testowy procesu Bio-Compact-PCD

Fiolkowy wskaźnik biologiczny Mini-Bio-Plus może być stosowany poprzez umieszczenie go wewnątrz pakietu kontrolnego lub w specjalnie zaprojektowanym przyrządzie testowym procesu Compact-Bio-C-PCD. Przyrząd testowy procesu został skonstruowany w taki sposób aby symulować wsady porowate i narzędzi litych oraz wsady narzędzi rurowych.

Produkty powiązane