Stomatologia

System dokumentacji przeznaczony do kontroli i archiwizacji informacji o przeprowadzonych procesach sterylizacji

Etykiety dwukrotnie przylepne
Zakodowane informacje o procesie sterylizacji

 
Etykiety dostarczane są w postaci rolek z etykietami na podłożu taśmy papierowej – ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem, bez wskaźnika sterylizacji oraz na podłożu nie zawierającym celulozy – ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru (plazma). Umieszczone wskaźniki (klasa I wg normy PN-EN ISO 11140-1) umożliwiają rozróżnienie pakietów przed i po sterylizacji.

Etykieta dwukrotnie przylepna przed procesem sterylizacji
Etykieta dwukrotnie przylepna po procesie sterylizacji
Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna
Nadruk i naklejanie etykiet do dokumentacji procesów sterylizacji

 
Metkownica jest przeznaczona do naklejania etykiet samoprzylepnych używanych do dokumentacji procesu sterylizacji. Posiada ergonomiczny kształt i jest wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Umożliwa nadruk na etykietach samoprzylepnych informacji kodowanych alfanumerycznie. Drukowane dane są rozmieszczone w trzech rzędach po dwanaście znaków w każdym rzędzie. Zapis informacji na etykietach odbywa się wzdłuż przesuwu etykiet.

Metkownica posiada możliwość druku liter i cyfr we wszystkich pozycjach pierwszego rzędu. W pozostałych dwóch rzędach drukowane są znaki cyfrowe.

Koperty systemu dokumentacji
Zbiorcza koperta kontrolna sterylizatora

 
System dokumentacji opiera się na zastosowaniu jednej zbiorczej koperty kontrolnej urządzenia sterylizującego (sterylizatora), na którą nanoszone są wszystkie niezbędne informacje dotyczące procesu sterylizacji oraz samoprzylepnych etykiet. Dla usprawnienia naklejania etykiet stosuje się metkownicę trzyrzędową alfanumeryczną.

Dzięki zastosowaniu systemu dokumentacji, w przypadku wtórnej infekcji u pacjenta, etykieta umożliwia szybką identyfikację właściwej dokumentacji w sterylizatorni, gdzie zapisane są parametry procesu sterylizacji dla pakietu użytego do zabiegu.

Produkty powiązane