Stomatologia

Samoprzylepne wskaźniki kontroli procesów sterylizacji do rutynowej kontroli każdego pakietu lub pojemnika podczas procesu sterylizacji w celu kontroli wszystkich parametrów krytycznych procesu

Dane techniczne

Kontrola każdego pakietu

Samoprzylepne wskaźniki kontroli procesu sterylizacji są używane wewnątrz każdego pakietu lub pojemnika do rutynowej kontroli wszystkich parametrów krytycznych procesu sterylizacji w parze wodnej, tlenku etylenu, formaldehydzie i nadtlenku wodoru

Wskaźnik kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej typu 4
Wskaźnik kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej typu 5

Służą do kontroli sterylizacji wyłącznie narzędzi litych oraz wsadów porowatych (BEZ narzędzi rurowych). Dostarczają informacji o wyniku sterylizacji tylko w miejscu ich umieszczenia. Przed użyciem wysterylizowane pakiety należy otworzyć aby sprawdzić wynik.

Kontrola krytycznych parametrów sterylizacji

Wszystkie samoprzylepne wskaźniki kontroli procesu sterylizacji spełniają wymagania normy PN-EN ISO 11140-1 typ 4, 5 oraz sprawdzają krytyczne parametry sterylizacji. Potwierdzeniem osiągnięcia parametrów sterylizacji jest zmiana koloru pola testowego.

Dostępne modele

Samoprzylepny wskaźnik procesu sterylizacji typu 5 – para wodna
211-221
  • Wskaźnik typu 5, do rutynowej kontroli sterylizacji w parze wodnej dla narzędzi litych oraz pakietów porowatych
  • Opakowanie: 100 szt. testów
211-224
  • Opakowanie: 400 szt. testów
211-226
  • Opakowanie: 3200 szt. testów

 

Samoprzylepny wskaźnik procesu sterylizacji typu 4 – para wodna
211-403
  • Wskaźnik typu 4, do rutynowej kontroli sterylizacji w parze wodnej dla narzędzi litych oraz pakietów porowatych
  • Opakowanie: 3200 szt. testów

 

Produkty powiązane