Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Wskaźniki biologiczne w zawiesinie

Dane techniczne

Walidacja procesów sterylizacji

 
Wskaźnik biologiczny w zawiesinie jest używany gdy inne wskaźniki nie mogą być umieszczone, w wąskich szczelinach, zaworach narzędzi lub jeśli wartość FBIO jest wymagana, a nie jest dostępna w postaci innych wskaźników. Przykładem jest walidacja narzędzi rurowych.
 
Spory zawarte są w zawiesinie z 40% etanolem/ wodą, w małych szklanych butelkach z gumowym korkiem. Dostępne są ze sporami G. Stearothermophilus i B. Atrophaeus o różnych populacjach.

Produkty powiązane