Zakończyliśmy realizację pierwszych projektów z użyciem elektrodejonizatorów wody własnej produkcji.

Elektrodejonizacja jest nowoczesną oraz automatyczną metodą doczyszczania wody, która pozwala uzyskiwać wodę o bardzo wysokich parametrach jakościowych (przewodnictwo < 0,5 µS/cm).

 

Firma AMED, jako pierwsza w Polsce, w 2012 roku zastosowała tą metodę doczyszczania wody po odwróconej osmozie w stacji uzdatniania wody pracującej na potrzeby Centralnej Sterylizatorni w szpitalu.

 
Po latach zdobywania doświadczenia, firma AMED stała się liderem w dziedzinie systemów uzdatniania wody oraz uzupełniła ofertę o własne osmozery.
W 2022 roku opracowała i rozpoczęła produkcję urządzeń do elektrodejonizacji o różnej wydajności.

 

 
Nasze nowoczesne elektrodejonizatory posiadają sterowniki elektroniczne, które w sposób automatyczny sterują pracą i współpracują z osmozerami, własnej produkcji lub innych producentów.

 
Zapoznaj się z naszą ofertą elektrodejonizacji wody.

Detektor 4D mierzy jakość i penetrację pary wodnej we wsadach opakowanych narzędzi rurowych. Detektor NCG zastępuje tradycyjny punkt poboru pary wodnej i mierzy stężenie NCG w komorze w czasie rzeczywistym.

Jedyny detektor, który mierzy gazy nieulegające skraplaniu (NCG) i określa ich ilość w każdym procesie sterylizacji parą wodną.

Na podstawie zmierzonej zawartości procentowej NCG i temperatury w komorze, warunki sterylizacji, określone w normie PN-EN285:2015, są weryfikowane i wsad można zwolnić do użytku.

Detektor NCG umożliwia parametryczne zwolnienie w oparciu o bezpośrednio zmierzone parametry sterylizacji!

 

 

Jedyny dostępny na rynku detektor, który zapewnia kontrolę warunków sterylizacji zgodnie z wymaganiami norm, takich jak PN-EN 285.

Obecność, gęstość i penetrację pary wodnej są weryfikowane przez najnowocześniejszy bezpośredni pomiar warunków sterylizacyjnych na zamkniętym końcu 70 cm metalowej rury o stałej średnicy.

Detektor 4DIR to najważniejszy krok do przodu w bezpieczeństwie procesu sterylizacji parowej od czasu Testu Bowie-Dicka w 1963 roku.

 

Pakowanie zestawów narzędziowych jest jedną z najbardziej krytycznych faz, która nie skorzystała jeszcze z procedur automatyzacji, standardowych dla faz mycia i sterylizacji. SUIS (Surgical Instrument Vision System) to rewolucyjny system identyfikacji wizualnej wyrobów medycznych, który prowadzi personel krok po kroku przez ustalone procedury pakowania.

Zapobiega błędom identyfikacji, skraca czas procedury, szczególnie w przypadku złożonych zestawów i staje się doskonałą pomocą w szkoleniu nowego personelu.
Działa bez DataMatrix lub RFID i nie wymaga żadnych zmian ani oznaczeń na narzędziach. SUIS identyfikuje narzędzia po ich kształcie i kompletuje zestaw.
 

Nowa seria sterylizatorów parowych VS G2 integruje i rozwija najbardziej zaawansowane technologie firmy Steelco, aby zaspokoić potrzeby szpitali i centralnych sterylizatorni.

Unikalne, najnowocześniejsze funkcje – takie jak czujnik 4D i zaawansowane opcje eco – definiują nowy standard w zakresie wydajności, wszechstronności, bezpieczeństwa i redukcji zużycia mediów.

 

Seria VS G2 łączy wysoką produktywność i wydajność z najniższymi kosztami operacyjnymi na wsad, wspierając Naszych Klientów w osiąganiu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska.

 

Zobacz ofertę sterylizatorów parowych VS G2

 

Myjnia-dezynfektor EW 1 S MAXI to najnowsze innowacyjne urządzenie z Systemu ARES firmy Steelco, które podnosi poprzeczkę w ponownej obróbce endoskopów elastycznych.

Firma Steelco niedawno wprowadziła system zintegrowanego przyłącza OCS czyli jedno wspólne przyłącze do mycia wstępnego, mycia i dezynfekcji, suszenia i przechowywania endoskopów elastycznych. Konstrukcja EW 1 S MAXI pozwala automatycznie podłączyć system OCS do komory mycia bez obsługi Użytkownika w celu skrócenia czasu przetwarzania.
 
Priorytetami firmy Steelco zawsze były bezpieczeństwo i łatwość obsługi, dlatego EW 1 S MAXI ma ergonomiczną wysokość załadunku, automatyczne otwieranie drzwi bez użycia rąk oraz dużą komorę mycia i wózek wsadowy do ponownej obróbki nawet największych endoskopów elastycznych.
 
Zintegrowany system RFID umożliwia kontrolę i identyfikowalność zarówno endoskopu, jak i Użytkownika, co dodatkowo optymalizuje proces przetwarzania, jednocześnie eliminując ryzyko błędów.