Myjnia-dezynfektor serii LC 20 zajmuje najmniejszą powierzchnię spośród wszystkich myjni wózków dostępnych na rynku, a jej wymiary są zmniejszone nawet o 50% w porównaniu ze standardową myjnią.

Myjnia-dezynfektor serii LC 20 firmy Steelco została zaprojektowana dla Centralnych Sterylizatorni, gdzie przestrzeń jest na wagę złota, przy jednoczesnej optymalizacji wydajności, poddając ponownej obróbce do 32 pojemników sterylizacyjnych na godzinę, co odpowiada wydajności 4 dużych myjni-dezynfektorów.
 
Alternatywnie do dezynfekcji termicznej, serię LC 20 można skonfigurować do dezynfekcji chemicznej wyrobów, które nie są odporne na wysokie temperatury, zapewniając szybkie cykle przy niskim zużyciu środków chemicznych i wody.
 

 
Seria LC 20 to kompaktowa i wielofunkcyjna myjnia-dezynfektor z wydajnym systemem suszenia gorącym powietrzem z filtrem HEPA 14. Dostęp od przodu do wszystkich głównych komponentów umożliwia instalację w ograniczonych przestrzeniach. Urządzenie dostępne jest w wersji przelotowej i nieprzelotowej.
 
Duży dotykowy panel sterowania prezentuje przebieg cyklu, parametry cyklu i błędy w języku polskim, ułatwiając sterowanie urządzeniem, dzięki jasnym i łatwym do odczytania informacjom.
 
Zapoznaj się z nowym katalogiem myjni-dezynfektorów serii LC.

Myjnie-dezynfektory serii DS 610 G2 o średniej wydajności oferują rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb w zakresie ponownej obróbki narzędzi w placówkach medycznych i Centralnych Sterylizatorniach.

Myjnie-dezynfektory serii DS 610 G2, opracowane z myślą o ograniczeniu zużycia wody i energii, obejmują konfiguracje zapewniające wysoką wydajność oraz skuteczne procesy mycia, w tym innowacyjną opcję mycia Power Pulse. Technologia mycia Power Pulse pozwala, w zależności od rodzaju narzędzi chirurgicznych, wyeliminować lub ograniczyć ręczne mycie wstępne w przypadku narzędzi stosowanych w chirurgii małoinwazyjnej. W rezultacie oszczędności wynikające ze zmniejszonego zużycia wody, środków chemicznych oraz pracy personelu mogą przekroczyć 50% w porównaniu z obecnymi procesami.
 
Seria DS 610 G2 oferuje kompleksowe mycie, dezynfekcję termiczną i suszenie za pomocą wymuszonego gorącego powietrza z filtrem HEPA 14. System mycia z pompą o zmiennej prędkości dostosowuje ciśnienie cyrkulacyjne oraz zużycie wody w zależności od fazy cyklu i rodzaju wsadu.
 
Myjnie-dezynfektory firmy Steelco oferują wszechstronność, bezpieczeństwo, jakość i identyfikowalność procesów przy niskich kosztach operacyjnych na wsad.
 

 
 

Myjnie-dezynfektory serii PWD 86 zostały zaprojektowane, aby sprostać rosnącym wyzwaniom związanym z ponowną obróbką coraz bardziej złożonych narzędzi trudnych do oczyszczania.

Synergia innowacyjnych technologii, łączących wydajność i jakość, pozwala na mycie, dezynfekcję termiczną i wymuszone suszenie gorącym powietrzem wszelkiego rodzaju narzędzi. Połączenie zmiennej prędkości mycia z systemem podwójnej pompy, systemem załadunku oraz systemem suszenia z filtrami HEPA zapewnia poprawę skuteczności oczyszczania oraz zmniejszone zużycie wody i energii.
 
Myjnie-dezynfektory serii PWD są dostępne w dwóch rozmiarach o szerokości 900 mm i 1150 mm. Obie konfiguracje mają te same główne cechy i wydajność, a ponadto w obu wykorzystuje się te same wózki i moduły do ​​mycia, zapewniając płynny przepływ pracy.
 
Ponadto firma Steelco opracowała nową opatentowaną technologię mycia Power Pulse, która pozwala wyeliminować lub ograniczyć ręczne mycie wstępne złożonych narzędzi do mikrochirurgii, zapewniając bezpieczeństwo, powtarzalność i ekonomiczność.
 


 
 

Endoskopia zrewolucjonizowała dziedzinę medycyny, umożliwiając zabiegi małoinwazyjne oraz dokładną diagnostykę. Właściwa ponowna obróbka endoskopów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i zapobiegania zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).

Jakie są najważniejsze etapy przygotowania endoskopu?

 

Jakim wyzwaniom należy stawić czoła w tym kluczowym procesie?

 

Spójrzmy na proces dekontaminacji endoskopów i wspólnie odpowiedzmy na te pytania.

 

 

Krok 1: Zastosowanie u pacjentów

 

Endoskop to elastyczna rurka zakończona źródłem światła i kamerą, wysyłająca w czasie rzeczywistym obraz o wysokiej rozdzielczości z wnętrza ciała pacjenta na ekran monitora w placówce medycznej. Można go stosować w zabiegach niechirurgicznych, wprowadzając endoskop przez naturalne otwory (np. jamę ustną, jamę nosową, odbyt, cewkę moczową) lub zamiast tradycyjnych zabiegów chirurgicznych, ponieważ są mniej inwazyjne i czasochłonne oraz skracają czas rekonwalescencji.

Endoskopy używa się wewnątrz organizmu, dlatego przed ponownym użyciem u kolejnego pacjenta należy je poddać dokładnemu procesowi ponownej obróbki.

 

Krok 2: Mycie wstępne

 

Pierwszym krokiem w przygotowaniu endoskopu jest mycie natychmiast po użyciu, w miejscu zabiegu. Usuwane są większe zanieczyszczenia, takie jak np. krew i tkanki, z powierzchni i wewnętrznych kanałów endoskopu. Należy podkreślić, że mycie nie jest wystarczające do dezynfekcji wysokiego poziomu lub sterylizacji, ale jest kluczowym początkowym krokiem ułatwiającym skuteczne późniejsze oczyszczanie.

 

Krok 3: Test szczelności

 

Po zabiegu endoskop należy bezpiecznie przetransportować do pomieszczenia przygotowawczego, gdzie przechodzi test szczelności w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń lub wad. Przed myciem ręcznym należy koniecznie przeprowadzić test szczelności, który gwarantuje, że endoskop jest nienaruszony oraz żadne płyny nie przedostaną się do trudno dostępnych miejsc, podczas kolejnych etapów mycia i dezynfekcji.

 

Test należy przeprowadzić skrupulatnie, aby wykryć nawet najmniejsze nieszczelności, które mogą zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu endoskopu, a także dalszemu procesowi dezynfekcji. Zaniechanie identyfikacji i usunięcia nieszczelności może skutkować poważnym uszkodzeniem endoskopów i nieskuteczną dezynfekcją, stwarzając zagrożenie dla pacjentów.

 

Krok 4: Mycie ręczne

 

Mycie ręczne to kluczowy etap obejmujący dokładne mycie zewnętrznych powierzchni, kanałów i akcesoriów endoskopu. Mycie wykonuje się przy użyciu środków chemicznych, jednorazowych szczotek i urządzeń płuczących w celu usunięcia wszelkich pozostałości organicznych i nieorganicznych, w tym biofilmu, które mogą pozostać po myciu wstępnym. Nie należy ponownie używać roztworów środków chemicznych stosowanych do mycia wstępnego.

 

Ze względu na złożoną konstrukcję i wąskie kanały endoskopy są skomplikowanymi narzędziami, które trudno umyć ręcznie. Obecność szczelin, połączeń i delikatnych elementów wymaga szczególnej dbałości o szczegóły. Nieodpowiednie mycie może pozostawić resztki zanieczyszczeń, prowadząc do zakażenia krzyżowego i potencjalnie zagrażając bezpieczeństwu pacjenta.

 

 

 

 

Krok 5: Dezynfekcja wysokiego poziomu / sterylizacja

 

Po myciu ręcznym, które może wspomóc urządzenie serii EPW 100 S firmy Steelco, endoskopy należy poddać dezynfekcji wysokiego poziomu w myjniach-dezynfektorach do endoskopów oraz sterylizacji, w zależności od konkretnej procedury i wytycznych. Dezynfekcja wysokiego poziomu inaktywuje szerokie spektrum mikroorganizmów, natomiast sterylizacja końcowa zapewnia całkowitą eliminację wszystkich mikroorganizmów, w tym zarodników bakterii, i może być przeprowadzana tylko wtedy, gdy narzędzia są chronione w systemach barier sterylnych (SBS).

 

Myjnie-dezynfektory do endoskopów serii EW firmy Steelco mogą również przeprowadzać proces sterylizacji płynnym środkiem sterylizującym, który zapewnia lepsze wyniki w porównaniu z prostymi cyklami dezynfekcji wysokiego poziomu, nawet bez zapewnienia sterylności w miarę upływu czasu z powodu braku systemu bariery sterylnej. Jest to preferowany wybór w przypadku konieczności dekontaminacji szczególnie krytycznych endoskopów.

 

Należy zapewnić zgodność endoskopu z procesem dezynfekcji/sterylizacji, a każdy producent myjni endoskopów musi przeprowadzić badania typu w celu sprawdzenia skuteczności wybranej metody.
Wymagania określone w normie ISO 15883-4 w rzeczywistości traktują wszystkie myjnie endoskopów jako systemy zamknięte, które powinny działać wyłącznie ze zwalidowanym zestawem środków chemicznych, który został w pełni przetestowany i zatwierdzony przez producenta myjni. Brak właściwej metody lub niewłaściwa walidacja procesu może skutkować uszkodzeniem endoskopu i nieskuteczną dezynfekcją, a tym samym zagrozić bezpieczeństwu pacjenta.

 

Dzięki dedykowanym rozwiązaniom, automatyczne myjnie-dezynfektory do endoskopów firmy Steelco zapewniają najlepszą wydajność, kontrolę zakażeń i niskie koszty operacyjne ponownej obróbki endoskopów. Są w pełni zintegrowane ze sterylizatorami niskotemperaturowymi na nadtlenek wodoru firmy Steelco i oprogramowaniem SteelcoData Ares, jak również bezdotykowym systemem RFID oraz unikalnym systemem zintegrowanego przyłącza OCS, jedno wspólne przyłącze dla mycia wstępnego, mycia/dezynfekcji, suszenia/przechowywania endoskopów elastycznych.

 

 

 

 

Krok 6: Suszenie i przechowywanie

 

Ostatnim krokiem jest dokładne suszenie i odpowiednie przechowywanie zdezynfekowanego endoskopu. Skuteczne suszenie ma kluczowe znaczenie, aby zapobiec rozwojowi mikroorganizmów, a odpowiednie przechowywanie zapobiega ponownemu zanieczyszczeniu przed kolejnym użyciem.

Oferta szaf serii ED firmy Steelco pozwala na suszenie i przechowywanie endoskopów elastycznych, chroniąc endoskopy poddane ponownej obróbce przed ryzykiem skażenia, zachowując ich integralność mikrobiologiczną aż do 840 godzin.


Podsumowując, pokonanie wyzwań, takich jak ograniczenia czasowe, złożoność endoskopów i walidacja procesów, ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznej i skutecznej ponownej obróbki endoskopu.


Firma Steelco oferuje dedykowane i zintegrowane technologie dla jeszcze szybszej, bezpieczniejszej oraz bezbłędnej ponownej obróbki endoskopów.

 

 

Zakończyliśmy realizację pierwszych projektów z użyciem elektrodejonizatorów wody własnej produkcji.

Elektrodejonizacja jest nowoczesną oraz automatyczną metodą doczyszczania wody, która pozwala uzyskiwać wodę o bardzo wysokich parametrach jakościowych (przewodnictwo < 0,5 µS/cm).

 

Firma AMED, jako pierwsza w Polsce, w 2012 roku zastosowała tą metodę doczyszczania wody po odwróconej osmozie w stacji uzdatniania wody pracującej na potrzeby Centralnej Sterylizatorni w szpitalu.

 
Po latach zdobywania doświadczenia, firma AMED stała się liderem w dziedzinie systemów uzdatniania wody oraz uzupełniła ofertę o własne osmozery.
W 2022 roku opracowała i rozpoczęła produkcję urządzeń do elektrodejonizacji o różnej wydajności.

 

 
Nasze nowoczesne elektrodejonizatory posiadają sterowniki elektroniczne, które w sposób automatyczny sterują pracą i współpracują z osmozerami, własnej produkcji lub innych producentów.

 
Zapoznaj się z naszą ofertą elektrodejonizacji wody.

Detektor 4D mierzy jakość i penetrację pary wodnej we wsadach opakowanych narzędzi rurowych. Detektor NCG zastępuje tradycyjny punkt poboru pary wodnej i mierzy stężenie NCG w komorze w czasie rzeczywistym.

Jedyny detektor, który mierzy gazy nieulegające skraplaniu (NCG) i określa ich ilość w każdym procesie sterylizacji parą wodną.

Na podstawie zmierzonej zawartości procentowej NCG i temperatury w komorze, warunki sterylizacji, określone w normie PN-EN285:2015, są weryfikowane i wsad można zwolnić do użytku.

Detektor NCG umożliwia parametryczne zwolnienie w oparciu o bezpośrednio zmierzone parametry sterylizacji!

 

 

Jedyny dostępny na rynku detektor, który zapewnia kontrolę warunków sterylizacji zgodnie z wymaganiami norm, takich jak PN-EN 285.

Obecność, gęstość i penetrację pary wodnej są weryfikowane przez najnowocześniejszy bezpośredni pomiar warunków sterylizacyjnych na zamkniętym końcu 70 cm metalowej rury o stałej średnicy.

Detektor 4DIR to najważniejszy krok do przodu w bezpieczeństwie procesu sterylizacji parowej od czasu Testu Bowie-Dicka w 1963 roku.