Urządzenia i wyposażenie

Elektrodejonizacja wody do uzyskania wody oczyszczonej o bardzo wysokich parametrach jakościowych.

Dane techniczne

Doczyszczanie wody po odwróconej osmozie

Jeśli woda po odwróconej osmozie nie spełnia jeszcze wymagań jakościowych normy PN-EN 285 (przewodnictwo wody ≤ 5 µS/cm) ze względu na duże zasolenie wody surowej (zasilającej SUW), woda ta musi być doczyszczona w kolumnie dejonizacyjnej ze złożem mieszanym, które musi być okresowo wymieniane po jego „wyczerpaniu” (przewodnictwo wody na wlocie i wylocie z kolumny jest podobne). Okres wymiany takiego złoża zależy od zużycia wody dejonizowanej przez urządzenia w CS.
Dlatego też, lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie do doczyszczania wody po odwróconej osmozie, elektrodejonizacji (EDI).

Elektrodejonizacja jest nowoczesną metodą doczyszczania wody, która pozwala uzyskiwać wodę o bardzo wysokich parametrach jakościowych (przewodnictwo < 0,5 µS/cm). Jest to metoda stanowiąca kombinację metody elektodializy (ED) i dejonizacji na złożach jonitowych (DI), bez użycia chemikaliów, przy niewielkim zużyciu energii elektrycznej. Do tego celu stosuje się moduły do elektrodejonizacji o niewielkich rozmiarach, o wydajności od kilkuset litrów do kilku metrów sześciennych doczyszczonej wody na godzinę (wody dejonizowanej).

Firma AMED produkuje elektrodejonizatory

Firma AMED, jako pierwsza w Polsce, w 2012 roku zastosowała tą metodę doczyszczania wody po odwróconej osmozie w stacji uzdatniania wody pracującej na potrzeby Centralnej Sterylizatorni w szpitalu. W następnych latach stosowaliśmy tą metodę doczyszczania wody w kolejnych szpitalach. W 2022 roku, firma AMED opracowała rodzinę własnych urządzeń do elektrodejonizacji o różnej wydajności i rozpoczęła ich produkcję.
Nasze nowoczesne elektrodejonizatory posiadają sterowniki elektroniczne, które w sposób automatyczny sterują pracą i współpracują z osmozerami własnej produkcji lub innych producentów.

Produkty powiązane