Urządzenia i wyposażenie

Sprawdzian zgrzewania i szczelności zgrzewu do kontroli poprawności działania zgrzewarek rotacyjnych

Sprawdzian zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych dla opakowań papierowo-foliowych
Test zgrzewu

Służy do rutynowej wizualnej kontroli poprawności działania zgrzewarek rotacyjnych (rolkowych) przy zgrzewaniu rękawów i torebek papierowo-foliowych.

Optymalny zgrzew można osiągnąć tylko i wyłącznie wtedy gdy parametry zgrzewania są właściwie dobrane do zgrzewanego materiału. W przypadku gdy jakikolwiek parametr krytyczny (temperatura, siła nacisku, szybkość/czas przesuwu) będzie nieprawidłowy, będzie to widoczne na sprawdzianie zgrzewania.

Sprawdzian zgrzewania stosowany codziennie pozwala na pełną kontrolę prawidłowości zgrzewania i daje pewność bezpiecznej pracy zgrzewarki.

Sprawdzian zgrzewania dla zgrzewarek rotacyjnych dla opakowań Tyvek-folia
Test zgrzewu

Służy do rutynowej wizualnej kontroli poprawności działania zgrzewarek rotacyjnych (rolkowych) przy zgrzewaniu rękawów i torebek Tyvek – folia.

Optymalny zgrzew można osiągnąć tylko i wyłącznie wtedy gdy parametry zgrzewania są właściwie dobrane do zgrzewanego materiału. W przypadku gdy jakikolwiek parametr krytyczny (temperatura, siła nacisku, szybkość/czas przesuwu) będzie nieprawidłowy, będzie to widoczne na sprawdzianie zgrzewania.

Sprawdzian zgrzewania stosowany codziennie pozwala na pełną kontrolę prawidłowości zgrzewania i daje pewność bezpiecznej pracy zgrzewarki.

Sprawdzian szczelności zgrzewu – InkTest
Test atramentowy

Sprawdzian szczelności zgrzewu InkTest Pro służy do rutynowej kontroli szczelności zgrzewu metodą penetracji barwnika zgodnie z normą PN-EN ISO 11607-1, załącznik B (ASTM F1929). To nowej generacji InkTest bez użycia ampułek, pipety czy innego narzędzia do aplikacji barwnika.

Wyróżnia się łatwością użycia i zapewnia natychmiastowy obiektywny wynik. W tym celu test, w postaci opakowania z folii aluminiowej z barwnikiem, wkłada się do opakowania sterylizacyjnego, a po jego zgrzaniu, poprzez naciśnięcie ręką testu uwalnia się barwnik, który wypełnia zgrzaną przestrzeń.

Sprawdzian szczelności zgrzewu – InkTest Pro
Test atramentowy

Służy do rutynowej kontroli szczelności zgrzewu metodą penetracji barwnika zgodnie z normą PN-EN ISO 11607-1, załącznik B (ASTM F1929).
To nowej generacji test atramentowy bez użycia ampułek, pipety czy innego narzędzia do dozowania barwnika.

InkTest Pro HDPE (czerwony barwnik) stosuje się do opakowań Tyvek, a InkTest Pro Plus (czarny barwnik) do innych materiałów poliolefi nowych.
Wyróżnia się łatwością użycia i zapewnia natychmiastowy obiektywny wynik. W tym celu test, w postaci opakowania z folii aluminiowej (InkTest Pro i InkTest HDPE), wkłada się do opakowania sterylizacyjnego, a po jego zgrzaniu, poprzez naciśnięcie ręką testu, uwalnia się barwnik, który wypełnia zgrzaną przestrzeń.

Walidacja zgrzewów
Test wytrzymałości zgrzewu

Sposobem sprawdzenia wytrzymałości zgrzewów wykonywanych w szpitalu na zgodność z normami ISO 11607/ PN EN 868-5 jest zastosowanie specjalistycznego urządzenia do walidacji zgrzewów (rozrywania zgrzewów) z możliwością dokumentowania parametrów wytrzymałościowych tych zgrzewów.

Zgodnie z normą ISO 11607-1 załącznik B proces zgrzewania należy sprawdzić przynajmniej raz w roku poprzez wykonanie testu wytrzymałości zgrzewu wg normy PN EN 868-5 załącznik D.

Firma AMED oferuje usługę walidacji zgrzewów wykonanych na posiadanej przez Państwa zgrzewarce poprzez sprawdzenie ich wytrzymałości. Walidacja zgrzewów pochodzących z jednej zgrzewarki obejmuje wykonanie badań na dziesięciu próbkach zgrzewów przygotowanych zgodnie z normą ISO 11607 / PN EN 868-5 przed i po sterylizacji. Do każdego badania załączany jest protokół z graficznym wykresem parametrów wytrzymałościowych zgrzewu, który należy przechowywać razem z dokumentacją sterylizatorni.

Przygotowanie do walidacji

W celu przeprowadzenia walidacji zgrzewów wykonanych na jednej zgrzewarce należy przygotować dziesięć próbek zgrzanych rękawów papierowo-foliowych płaskich o szerokości od 100 do 200 mm i długości 200 mm. Pięć próbek należy poddać sterylizacji w parze wodnej na dowolnym programie. Należy również podać typ zgrzewarki, nr seryjny, nazwę producenta, temperaturę przy jakiej wykonano zgrzew, siłę nacisku rolki (jeżeli zgrzewarka umożliwia podanie takiego parametru) oraz parametry procesu sterylizacji w parze wodnej (temperatura i czas ekspozycji).

Produkty powiązane