Urządzenia i wyposażenie

Do dozowania odpowiedniego stężenia roztworu roboczego środka chemicznego na stanowiskach mycia ręcznego

Dane techniczne

Dozownik Streamline jest przeznaczony do dozowania, w zależności od modelu, od 1 do 4 środków chemicznych, na stanowiskach mycia ręcznego. W szybki i prosty sposób (przez naciśnięcie przycisku) można otrzymać roztwór roboczy o żądanym stężeniu.
 
Dozowanie środka chemicznego odbywa się eżektorowo. Odpowiednie stężenie środka chemicznego uzyskiwane jest dzięki zastosowaniu wymiennych dysz dozujących, których rozmiar odpowiada określonemu stężeniu.
 
Dozownik jest zasilany bezpośrednio z sieci wodny pitnej i nie wymaga dodatkowego zasilania elektrycznego. Dozownik wyposażony jest w zabezpieczenie, które uniemożliwia cofnięcie się roztworu do instalacji wody zasilającej. Obudowa wykonana jest ze stali kwasoodpornej.
 
Wyposażenie fabryczne:

  • Wąż zasilający w oplocie stalowym
  • Węże dozujące i dystrybucyjne
  • Komplet dysz dozujących

Produkty powiązane