Projekt technologiczny i wykonawczy budowlano-instalacyjny nowo budowanego wolnostojącego obiektu szpitalnego, roboty budowlano-instalacyjne, nadzór nad realizacją inwestycji, kompleksowa dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizatorni (myjnie-dezynfektory do narzędzi z automatycznym załadunkiem i rozładunkiem, myjnia-dezynfektor do wózków transportowych, pojemników sterylizacyjnych i transportowych, obuwia operacyjnego, myjnia ultradźwiękowa, myjnie-dezynfektory do endoskopów giętkich, centralny system dozowania środków chemicznych, suszarka do narzędzi, szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich, sterylizatory parowe, sterylizator na nadtlenek wodoru, sterylizator na tlenek etylenu z abatorem, meble ze stali kwasoodpornej, tace, kosze, zgrzewarki, stacja uzdatniania wody, pozostałe wyposażenie, system komputerowy centralnej sterylizatorni).