Projekt adaptacji pomieszczeń, wykonanie rysunków zabudowy urządzeń, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, dostawa myjni-dezynfektorów do narzędzi, myjni ultradźwiękowej, sterylizatorów parowych, myjni-dezynfektora do łóżek, wózków, pojemników obuwia operacyjnego, komory dezynfekcyjnej, systemu komputerowego centralnej sterylizatorni i stacji przygotowania łóżek.