Stomatologia

Walidacja zgrzewów

Dane techniczne

Test wytrzymałości zgrzewu

 
Sposobem sprawdzenia wytrzymałości zgrzewów wykonywanych w szpitalu na zgodność z normami ISO 11607/ PN EN 868-5 jest zastosowanie specjalistycznego urządzenia do walidacji zgrzewów (rozrywania zgrzewów) z możliwością dokumentowania parametrów wytrzymałościowych tych zgrzewów.

Zgodnie z normą ISO 11607-1 załącznik B proces zgrzewania należy sprawdzić przynajmniej raz w roku poprzez wykonanie testu wytrzymałości zgrzewu wg normy PN EN 868-5 załącznik D.

Firma AMED oferuje usługę walidacji zgrzewów wykonanych na posiadanej przez Państwa zgrzewarce poprzez sprawdzenie ich wytrzymałości. Walidacja zgrzewów pochodzących z jednej zgrzewarki obejmuje wykonanie badań na dziesięciu próbkach zgrzewów przygotowanych zgodnie z normą ISO 11607 / PN EN 868-5 przed i po sterylizacji. Do każdego badania załączany jest protokół z graficznym wykresem parametrów wytrzymałościowych zgrzewu, który należy przechowywać razem z dokumentacją sterylizatorni.

Przygotowanie do walidacji

 
W celu przeprowadzenia walidacji zgrzewów wykonanych na jednej zgrzewarce należy przygotować dziesięć próbek zgrzanych rękawów papierowo-foliowych płaskich o szerokości od 100 do 200 mm i długości 200 mm. Pięć próbek należy poddać sterylizacji w parze wodnej na dowolnym programie. Należy również podać typ zgrzewarki, nr seryjny, nazwę producenta, temperaturę przy jakiej wykonano zgrzew, siłę nacisku rolki (jeżeli zgrzewarka umożliwia podanie takiego parametru) oraz parametry procesu sterylizacji w parze wodnej (temperatura i czas ekspozycji).

Produkty powiązane