Projekt adaptacji pomieszczeń, wykonanie rysunków zabudowy urządzeń, dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizatorni (myjnie-dezynfektory do narzędzi, centralny system dozowania, myjnia ultradźwiękowa, sterylizatory parowe, sterylizator na nadtlenek wodoru, system komputerowy centralnej sterylizatorni, meble ze stali kwasoodpornej, tace, kosze, zgrzewarki, stacja uzdatniania wody, pozostałe drobne wyposażenie)

Projekt technologiczny i wykonawczy budowlano-instalacyjny nowo budowanego wolnostojącego obiektu szpitalnego, roboty budowlano-instalacyjne, nadzór nad realizacją inwestycji, kompleksowa dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizatorni (myjnie-dezynfektory do narzędzi z automatycznym załadunkiem i rozładunkiem, myjnia-dezynfektor do wózków transportowych, pojemników sterylizacyjnych i transportowych, obuwia operacyjnego, myjnia ultradźwiękowa, myjnie-dezynfektory do endoskopów giętkich, centralny system dozowania środków chemicznych, suszarka do narzędzi, szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich, sterylizatory parowe, sterylizator na nadtlenek wodoru, sterylizator na tlenek etylenu z abatorem, meble ze stali kwasoodpornej, tace, kosze, zgrzewarki, stacja uzdatniania wody, pozostałe wyposażenie, system komputerowy centralnej sterylizatorni).

Projekt adaptacji pomieszczeń, wykonanie rysunków zabudowy urządzeń, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, dostawa myjni-dezynfektorów do narzędzi, myjni ultradźwiękowej, sterylizatorów parowych, myjni-dezynfektora do łóżek, wózków, pojemników obuwia operacyjnego, komory dezynfekcyjnej, systemu komputerowego centralnej sterylizatorni i stacji przygotowania łóżek.

Projekt technologiczny i wykonawczy budowlano-instalacyjny, roboty budowlano-instalacyjne, nadzór nad realizacją inwestycji, kompleksowa dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizatorni (myjnie-dezynfektory do narzędzi, myjnia-dezynfektor do wózków transportowych, myjnia ultradźwiękowa, centralny system dozowania, suszarka do narzędzi, sterylizatory parowe, sterylizator na nadtlenek wodoru, meble ze stali kwasoodpornej, tace, kosze, zgrzewarki, stacja uzdatniania wody, pozostałe wyposażenie, system komputerowy sterylizatorni).

Projekt technologiczny, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, nadzór nad realizacją inwestycji, kompleksowa dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizatorni (myjnie-dezynfektory do narzędzi, myjnia ultradźwiękowa, suszarka do narzędzi, meble ze stali kwasoodpornej, tace, kosze, zgrzewarki, pozostałe wyposażenie, system komputerowy centralnej sterylizatorni.