Pakowanie zestawów narzędziowych jest jedną z najbardziej krytycznych faz, która nie skorzystała jeszcze z procedur automatyzacji, standardowych dla faz mycia i sterylizacji. SUIS (Surgical Instrument Vision System) to rewolucyjny system identyfikacji wizualnej wyrobów medycznych, który prowadzi personel krok po kroku przez ustalone procedury pakowania.

Zapobiega błędom identyfikacji, skraca czas procedury, szczególnie w przypadku złożonych zestawów i staje się doskonałą pomocą w szkoleniu nowego personelu.
Działa bez DataMatrix lub RFID i nie wymaga żadnych zmian ani oznaczeń na narzędziach. SUIS identyfikuje narzędzia po ich kształcie i kompletuje zestaw.