Firma Steelco opracowała rozwiązanie „pod klucz”, które spełnia wszystkie potrzeby w zakresie ponownej obróbki narzędzi podczas przebudowy Centralnej Sterylizatorni.

Mobilna CS, skonfigurowana w ciągu jednego dnia roboczego, składa się z pojedynczego, prefabrykowanego modułu z 3 strefami (brudna, czysta, sterylna), które są wyposażone we wszystkie najnowsze technologie firmy Steelco.
Mobilna CS zapewnia zmniejszenie kosztów, zachowanie jakości dekontaminacji ora zatrudnienia istniejącego personelu, a wszystko pod kontrolą szpitala.