Endoskopia zrewolucjonizowała dziedzinę medycyny, umożliwiając zabiegi małoinwazyjne oraz dokładną diagnostykę. Właściwa ponowna obróbka endoskopów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i zapobiegania zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).

Jakie są najważniejsze etapy przygotowania endoskopu?

 

Jakim wyzwaniom należy stawić czoła w tym kluczowym procesie?

 

Spójrzmy na proces dekontaminacji endoskopów i wspólnie odpowiedzmy na te pytania.

 

 

Krok 1: Zastosowanie u pacjentów

 

Endoskop to elastyczna rurka zakończona źródłem światła i kamerą, wysyłająca w czasie rzeczywistym obraz o wysokiej rozdzielczości z wnętrza ciała pacjenta na ekran monitora w placówce medycznej. Można go stosować w zabiegach niechirurgicznych, wprowadzając endoskop przez naturalne otwory (np. jamę ustną, jamę nosową, odbyt, cewkę moczową) lub zamiast tradycyjnych zabiegów chirurgicznych, ponieważ są mniej inwazyjne i czasochłonne oraz skracają czas rekonwalescencji.

Endoskopy używa się wewnątrz organizmu, dlatego przed ponownym użyciem u kolejnego pacjenta należy je poddać dokładnemu procesowi ponownej obróbki.

 

Krok 2: Mycie wstępne

 

Pierwszym krokiem w przygotowaniu endoskopu jest mycie natychmiast po użyciu, w miejscu zabiegu. Usuwane są większe zanieczyszczenia, takie jak np. krew i tkanki, z powierzchni i wewnętrznych kanałów endoskopu. Należy podkreślić, że mycie nie jest wystarczające do dezynfekcji wysokiego poziomu lub sterylizacji, ale jest kluczowym początkowym krokiem ułatwiającym skuteczne późniejsze oczyszczanie.

 

Krok 3: Test szczelności

 

Po zabiegu endoskop należy bezpiecznie przetransportować do pomieszczenia przygotowawczego, gdzie przechodzi test szczelności w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń lub wad. Przed myciem ręcznym należy koniecznie przeprowadzić test szczelności, który gwarantuje, że endoskop jest nienaruszony oraz żadne płyny nie przedostaną się do trudno dostępnych miejsc, podczas kolejnych etapów mycia i dezynfekcji.

 

Test należy przeprowadzić skrupulatnie, aby wykryć nawet najmniejsze nieszczelności, które mogą zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu endoskopu, a także dalszemu procesowi dezynfekcji. Zaniechanie identyfikacji i usunięcia nieszczelności może skutkować poważnym uszkodzeniem endoskopów i nieskuteczną dezynfekcją, stwarzając zagrożenie dla pacjentów.

 

Krok 4: Mycie ręczne

 

Mycie ręczne to kluczowy etap obejmujący dokładne mycie zewnętrznych powierzchni, kanałów i akcesoriów endoskopu. Mycie wykonuje się przy użyciu środków chemicznych, jednorazowych szczotek i urządzeń płuczących w celu usunięcia wszelkich pozostałości organicznych i nieorganicznych, w tym biofilmu, które mogą pozostać po myciu wstępnym. Nie należy ponownie używać roztworów środków chemicznych stosowanych do mycia wstępnego.

 

Ze względu na złożoną konstrukcję i wąskie kanały endoskopy są skomplikowanymi narzędziami, które trudno umyć ręcznie. Obecność szczelin, połączeń i delikatnych elementów wymaga szczególnej dbałości o szczegóły. Nieodpowiednie mycie może pozostawić resztki zanieczyszczeń, prowadząc do zakażenia krzyżowego i potencjalnie zagrażając bezpieczeństwu pacjenta.

 

 

 

 

Krok 5: Dezynfekcja wysokiego poziomu / sterylizacja

 

Po myciu ręcznym, które może wspomóc urządzenie serii EPW 100 S firmy Steelco, endoskopy należy poddać dezynfekcji wysokiego poziomu w myjniach-dezynfektorach do endoskopów oraz sterylizacji, w zależności od konkretnej procedury i wytycznych. Dezynfekcja wysokiego poziomu inaktywuje szerokie spektrum mikroorganizmów, natomiast sterylizacja końcowa zapewnia całkowitą eliminację wszystkich mikroorganizmów, w tym zarodników bakterii, i może być przeprowadzana tylko wtedy, gdy narzędzia są chronione w systemach barier sterylnych (SBS).

 

Myjnie-dezynfektory do endoskopów serii EW firmy Steelco mogą również przeprowadzać proces sterylizacji płynnym środkiem sterylizującym, który zapewnia lepsze wyniki w porównaniu z prostymi cyklami dezynfekcji wysokiego poziomu, nawet bez zapewnienia sterylności w miarę upływu czasu z powodu braku systemu bariery sterylnej. Jest to preferowany wybór w przypadku konieczności dekontaminacji szczególnie krytycznych endoskopów.

 

Należy zapewnić zgodność endoskopu z procesem dezynfekcji/sterylizacji, a każdy producent myjni endoskopów musi przeprowadzić badania typu w celu sprawdzenia skuteczności wybranej metody.
Wymagania określone w normie ISO 15883-4 w rzeczywistości traktują wszystkie myjnie endoskopów jako systemy zamknięte, które powinny działać wyłącznie ze zwalidowanym zestawem środków chemicznych, który został w pełni przetestowany i zatwierdzony przez producenta myjni. Brak właściwej metody lub niewłaściwa walidacja procesu może skutkować uszkodzeniem endoskopu i nieskuteczną dezynfekcją, a tym samym zagrozić bezpieczeństwu pacjenta.

 

Dzięki dedykowanym rozwiązaniom, automatyczne myjnie-dezynfektory do endoskopów firmy Steelco zapewniają najlepszą wydajność, kontrolę zakażeń i niskie koszty operacyjne ponownej obróbki endoskopów. Są w pełni zintegrowane ze sterylizatorami niskotemperaturowymi na nadtlenek wodoru firmy Steelco i oprogramowaniem SteelcoData Ares, jak również bezdotykowym systemem RFID oraz unikalnym systemem zintegrowanego przyłącza OCS, jedno wspólne przyłącze dla mycia wstępnego, mycia/dezynfekcji, suszenia/przechowywania endoskopów elastycznych.

 

 

 

 

Krok 6: Suszenie i przechowywanie

 

Ostatnim krokiem jest dokładne suszenie i odpowiednie przechowywanie zdezynfekowanego endoskopu. Skuteczne suszenie ma kluczowe znaczenie, aby zapobiec rozwojowi mikroorganizmów, a odpowiednie przechowywanie zapobiega ponownemu zanieczyszczeniu przed kolejnym użyciem.

Oferta szaf serii ED firmy Steelco pozwala na suszenie i przechowywanie endoskopów elastycznych, chroniąc endoskopy poddane ponownej obróbce przed ryzykiem skażenia, zachowując ich integralność mikrobiologiczną aż do 840 godzin.


Podsumowując, pokonanie wyzwań, takich jak ograniczenia czasowe, złożoność endoskopów i walidacja procesów, ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznej i skutecznej ponownej obróbki endoskopu.


Firma Steelco oferuje dedykowane i zintegrowane technologie dla jeszcze szybszej, bezpieczniejszej oraz bezbłędnej ponownej obróbki endoskopów.