Detektor NCG mierzy w czasie rzeczywistym dokładną ilość gazów nieulegających skraplaniu (NCG) w komorze sterylizatora podczas każdego procesu sterylizacji, zapewniając najbardziej niezawodne i wydajne procesy sterylizacji parą wodną.

Jak działa detektor NCG?

 
Obecny (elektroniczny i chemiczny) system badania penetracji pary wodnej, zgodny z normą ISO 11140-4, powinien wykazać, że następuje skuteczne usunięcie powietrza, które jest niezbędne do osiągnięcia penetracji pary wodnej.

Norma EN 285 stwierdza, że niepowodzenie badania penetracji pary wodnej może być spowodowane nieskuteczną fazą usuwania powietrza, przeciekiem powietrza do komory sterylizatora, i/lub obecnością gazów nieulegających skraplaniu w parze zasilającej. Norma również wskazuje, że każdy proces sterylizacji parą wodną jest przypadkiem wyjątkowym, co oznacza, że ​​podczas każdego procesu należy ustalić, czy warunki sterylizacji zostały spełnione. Test penetracji pary wodnej przeprowadzany raz dziennie może okazać się niewystarczający.

Dzięki detektorowi NCG warunki te są kontrolowane w każdym procesie. Ciągły i niezależny pomiar parametrów sterylizacji para wodną w komorze, podczas każdego procesu, gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta.
 

 

Jakie są korzyści ze stosowania detektora NCG?

 
Ciągła automatyczna kontrola. Ciągła kontrola każdego procesu sterylizacji pod kątem ilości NCG.
Niezawodność. Wiarygodne wyniki dla każdego cyklu sterylizacji wykonanego w sterylizatorze parowym.
Poparty nauką. Kwalifikuje proces sterylizacji parą wodną na podstawie pomiarów temperatury, stężenia NCG i czasu trwania tego procesu.
Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo pacjenta zapewnia prawidłowy cykl, a bezpieczeństwo Użytkowników osiąga się poprzez brak obsługi gorących urządzeń pomiarowych, które należy wkładać i wyjmować z komory.
Długotrwałość. Nie są potrzebne oddzielne cykle testowe.
Oszczędność czasu. Pomiary i raportowanie są w pełni automatyczne oraz niezależne od sterylizatora. Nie ma potrzeby przeprowadzania standardowych codziennych testów, delegując personel do innych, najważniejszych zadań.
Oszczędność zasobów.Pomijając codzienny test penetracji pary i cotygodniowy test szczelności, można zmniejszyć ilość wskaźników, oszczędzając jednocześnie wodę i energię (około 12% dziennie).
Kompatybilność. Detektor NCG jest kompatybilny z dowolnym sterylizatorem parowym wyposażonym w port przyłączeniowy komory sterylizatora do testowania jakości pary wodnej zgodnie z definicją zawartą w normie EN 285. Łatwy serwis.

 

Więcej praktycznych informacji o detektorze NCG zawiera Przewodnik.