6Twoja przegl?darka nie ma zainstalowanego plugina obs?uguj?cego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony Adobe.com

amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja
amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja

amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja

Testy, wskaźniki chemiczne i biologiczne z przyrządami testowym procesu do walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji (test symulacyjny Bowie-Dick, system kontroli wsadu, fiolkowy wskaźnik biologiczny Mini-Bio-Plus) w parze wodnej, formaldehydzie, tlenku etylenu oraz nadtlenku wodoru (plaźmie).

System do kontroli skuteczności mycia w myjniach-dezynfektorach, myjniach ultradźwiękowych oraz myjniach-dezynfektorach do kaczek i basenów.

System dokumentacji składający się z metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej, etykiet dwukrotnie przylepnych (ze wskaźnikiem sterylizacji para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd, nadtlenek wodoru – plazma lub bez wskaźnika) oraz koperty do archiwizacji informacji o przeprowadzonych procesach sterylizacji.

amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja

amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja

Kompleksowe rozwiązania w zakresie sterylizacji parą wodną i formaldehydem.

Sterylizatory parowe i formaldehydowe mają zastosowanie w centralnych i lokalnych sterylizatorniach oraz punktach sterylizacji i stanowiskach sterylizacji gabinetowej.

Sterylizatory na parę wodną w wersji jednodrzwiowej (nieprzelotowej) lub w wersji dwudrzwiowej (przelotowej) o różnych pojemnościach komory od 1 do 18 jednostek wsadu zgodnych z normą PN-EN 285.

Sterylizatory na formaldehyd w wersji jednodrzwiowej (nieprzelotowej) lub w wersji dwudrzwiowej (przelotowej) o pojemności komory 1,5 jednostki wsadu.

amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja

amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja

Kompleksowe rozwiązania do mycia i dezynfekcji szpitalnej.

Myjnie-dezynfektory dla szpitali, laboratoriów, gabinetów stomatologicznych zapewniające skuteczne mycie i dezynfekcję wszelkiego rodzaju narzędzi, sprzętu medycznego, wózków, łóżek i szafek przyłóżkowych.

Myjnie-dezynfektory przelotowe lub nieprzelotowe o pojemności od 4 do 15 tac sterylizacyjnych zgodnych z normą DIN 58952-3, wielkogabarytowe myjnie-dezynfektory do mycia wózków, łóżek, i innego sprzętu medycznego oraz komory dezynfekcyjne do dezynfekcji materaców, koców, poduszek.

amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja
amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja
amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja
amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja
amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja
amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja
amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja
amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja
amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja

amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcjaFirma AMED wykonuje kompleksowe projekty technologiczne i techniczne centralnych i lokalnych sterylizatorni, punktów sterylizacji, stacji łóżek oraz projekty zabudowy i montażu oferowanych urządzeń, od doradztwa, koncepcji i projektów wstępnych, poprzez projekty technologiczne, techniczne i wykonawcze.

Firma AMED zapewnia wykwalifikowane usługi posprzedażowe, techniczną obsługę i konserwację w czasie i poza okresem gwarancji. Przeprowadza profilaktyczne i diagnostyczne kontrole oferowanych wyrobów oraz organizuje szkolenia dla użytkowników w zakresie ich eksploatacji.

amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja
02.04.2015 Zapraszamy na seminaria "Nowoczesna dekontaminacja wyrobów medycznych" w Kielcach i Krakowie

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych seminariach „Nowoczesna dekontaminacja wyrobów medycznych”, które odbędą się w Kielcach w dniu 26 maja 2015 r. oraz w Krakowie w dniu 27 maja 2015 r.
Czytaj dalej
15.09.2013 Czy wiesz jak optymalnie wykorzystać opakowania sterylizacyjne aby zagwarantować całkowite bezpieczeństwo?

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją użytkowania opakowań sterylizacyjnych Sterisheet firmy Arjo Wiggins, która zawiera zalecenia dotyczące kolejności pakowania w arkusze o różnych wytrzymałościach w zależności od procedur użycia oraz warunków składowania i transportu.

 

W załączeniu Instrukcja użytkowania opakowań sterylizacyjnych.

Czytaj dalej
amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja

amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja

amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja

amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja

amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja


AMED Biuro Techniczno - Handlowe
ul. Słowikowskiego 39
05-090 Raszyn k/Warszawy


tel. (+48 22) 715 71 86 do 89
fax (+48 22) 715 71 90
e-mail: biuro@amed.pl

amed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcjaamed, sterylizatory, myjnie-dezynfektory, komory dezynfekcyjne, kontrola wsadu, testy sterylizacyjne, testy mycia, system dokumentacji, testy biologiczne, testy chemiczne, projekty technologiczne, opakowania sterylizacyjne, tace sterylizacyjne, kosze sterylizacyjne, pojemniki sterylizacyjne, zgrzewarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia do mycia i dezynfekcji ręcznej, sterylizacja, mycie, dezynfekcja© AMED 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone

Design & Hosting Sebipol